Sunday, June 30, 2013

Oops...20 
 Safety Last - Harold Lloyd

Safety Last! is a 1923 romantic comedy silent film starring Harold Lloyd. It includes one of the most famous images from the silent film era: Lloyd clutching the hands of a large clock as he dangles from the outside of a skyscraper above moving traffic. The film was highly successful and critically hailed, and it cemented Lloyd's status as a major figure in early motion pictures. It is still popular at revivals, and it is viewed today as one of the great film comedies.

Source. Wikipedia

Safety Last is een Amerikaanse komische stomme film uit 1923 met Harold Lloyd in de hoofdrol. Dankzij de beroemde scène waar hij hoog boven de grond aan een klok hangt is het Lloyd's bekendste film geworden.


Saturday, June 29, 2013

Friday, June 28, 2013

Bert and Ernie.


The American magazine The New Yorker has created something special following the decision on equal rights for gay couples in the USA.  Bert and Ernie of Sesamstreet are standing on the cover of July. Partly in silhouette you can see how they cuddling and watching TV, that shows the U.S. Supreme Court.

Het Amerikaanse tijdschrift The New Yorker heeft iets bijzonders bedacht, naar aanleiding van het besluit, over de gelijke rechten voor homostellen in de VS. Niemand minder dan Sesamstraatpoppen Bert en Ernie, staan begin juli 'homoseksueel' op de cover. Deels in silhouet is te zien hoe het duo knuffelt en naar een tv kijkt waarop het Amerikaanse Supreme Court te zien is.  

 By Jack Hunter.

Tuesday, June 25, 2013

Oops...18

Snuffy The Seal   Returns to the Sea.
 

Fenton Fenton..


Apparently a daily event a large deer herd waits patiently to jump over the fence and cross the road. But suddenly... wait for it.

Het schijnt een dagelijkse gebeurtenis te zijn. Een grote kudde herten ontvlucht de wei om zich in het bos te kunnen vertoeven. De kudde wacht geduldig om over het hek te springen en de weg over te steken. Maar plotseling ....

Monday, June 24, 2013

Saturday, June 22, 2013

Friday, June 21, 2013

Strange Creatures.Rare Fish.
Men with Beard
 
 
 

The First Summer Day.


Today is the first day of summer here in the Northern Hemisphere. Google celebrates this day with an animated logo of five swimmers bobbing in and out of the water as a wave splashes over them.

Vandaag is de eerste dag van de zomer, hier in het noordelijk halfrond. Google viert deze dag met een geanimeerd logo, van vijf zwemmers die dobberen in het water als ze door een golf worden overspoelt.

Monkey Electric.


Start a Party! When the sun goes down stay visible – the M232 Monkey Light turns your evening bike ride into an instant party. The MonkeyFX system creates thousands of amazing patterns in your spinning bicycle wheel. With cutting edge digital light art, the M232 is sure to get you noticed at night. Organiseer een feest!


Blijf zichtbaar als de zon ondergaat – het M232 Monkey Light maakt je fietstocht ‘s avonds tot een feest. Het MonkeyFX-systeem projecteert duizenden ongelooflijke patronen op je draaiende fietswiel. Met de fantastische digitale lichtkunst van de M232 ben je er zeker van dat je ‘s avonds en ‘s nachts opvalt.

 

Thursday, June 20, 2013

Doggy Dog.

 
 
 
 
 
 

Oops...16

 
 
 
 
 
 

Sunday, June 16, 2013

Friday, June 14, 2013

Buster Keaton.

 
 
 
 
 
The Older and the Young one.