Saturday, December 29, 2007

Saturday, December 22, 2007

EarthraceLink on Earthrace for translation into your own languege Google Translate

Friday, December 21, 2007

Keppel Verolme


Photos made yesterday at the Verolme Keppel Yard in Rozenburg

Deze foto's zijn gisteren gemaakt bij Verolme Keppel Rozenburg

Foto's/ Photos Jan Pegels [via Dickies]

Tuesday, December 18, 2007

Wednesday, December 05, 2007

Jukepix.com


http://www.fototrix.com


http://www.jukepix.com/http://www.jukepix.com/

Picture Captions
[Caption.iT - Picture Captions]Make your photos nicer funnier with the generators of Jukepix Fototrix Caption Fotline but also Dumpr lunapic are handy in use, for more great generators look on the Generatorblog
Om je foto's te online te bewerken kan je gebruik maken van diverse generators die er zijn zoals van Jukepix Fototrix Caption Fotline maar ook Dumpr Lunapic zijn erg handig in gebruik, voor meer leuke generators kijk op De Generatorblog

Sunday, December 02, 2007

Fotline.com

Photo Sharing
Add this effect to your own photos


Photo Sharing
Add this effect to your own photos


Photo Sharing
Add this effect to your own photos


Ja tis wat , tot mijn enkels in het water

The Generator Blog

¿Cuánto vale mi blog?

Este blog vale
US$ 196.24
Ranking: 1072771

Tasar mi blog

Powered by Technorati
and Cubo RojoFor the latest Generators , the Generator Blog is the most appropriate site that there is, also it has a clear overview and an update every week

Voor de nieuwste Generators, is de Generator Blog de meest aangewezen site die daarvoor bestaat heeft ook nog eens een duidelijk overzicht staan van wat er allemaal is , en met een update elke week

Saturday, December 01, 2007

Sunday, November 25, 2007

MY Alfa Nero

Make your choice out of three different Alfa Nero Desktop Wallpapers www.yachtforums.com
Een keuze uit drie verschillende Alfa Nero Desktop Wallpapers 1024x768 1280x960 1600x1200copyright Pamela Jones

Saturday, November 24, 2007

Some Cool Photo-Tools


Lunapic
MAGMYPIC
In itself two complete great photographic tools of Lunapic and Magmypic above photographs are a couple examples of the many possibility's.


Op zich weer twee hele leuke foto tools van Lunapic en Magmypic bovenstaande foto's zijn een paar voorbeelden uit de vele mogenlijkheden.Wednesday, November 21, 2007

Dick Hennie and Lenko


Here Dick Hennie and Lenko in an inflatable boat, again the best work, of course, they are testing of the tender doors , if there are no problems, Lloyds will give permission for a sea trial.


Hier Dick Hennie en Lenko in een rubberboot , weer het mooiste werk natuurlijk, met het testen van de tender deuren op lekkage , zijn er geen problemen , zal Lloyds toestemming verlenen voor de proefvaart .

Friday, November 16, 2007

Dutch V.O.C Shipwreck


In the news this week, a suspected Dutch VOC ship sunk 400 years ago has found in the Baltic Sea , thanks to the ideal conditions that prevail there, normally is a wooden ship disappeared within 50 years , he almost stands upright the seabed, and who knows , a new VASA ?


In het nieuws deze week een vermoedelijk Hollands V.O.C schip dat 400 jaar geleden in de Oostzee is gezonken , dankzij de ideale omstandigheden die daar heersen , normaal gesproken is zo'n houten schip het binnen 50 jaar verteert, staat hij vrijwel rechtop de zeebodem , en wie weet kan het ooit kan een tweede VASA worden

Tuesday, November 13, 2007

Saturday, November 10, 2007

The Spliethof and Biglift Hyve
The Spliethof and Biglift hyve you don't have to be a member to see or post photos of Spliethof and Biglift ships .

Voor iedereen die werkt op kantoor en op de vloot , voor het Amsterdamse Bevrachtingskantoor en Rederij Spliethof , staat er als kop toch is deze hyve vrij toegankelijk om te bekijken en om er foto's van Spliethof en Biglift schepen te plaatsen. http://vand.hyves.nl/fotos/29721143/0/WKWG/ [wait for loading small movies]