Sunday, December 24, 2006

Christmas GreetingsSome Christmas Greetings throughout the years , is todays post and a Merry Christmas to you my visitors.


Hier wat Kerst Groeten van de afgelopen jaren beetje plakken paint en printen......

Saturday, December 23, 2006

MILLENIUM 140 VOYAGE


In my archives some photos of the building of the World Is Not Enough , here some photos of the voyage to the USA .

In de voorbijgaande maanden [archiven]foto's van de bouw tewaterlating en een proefvaart video van de The World Is Not Enough nu wat foto's als deklast naar de USA , hoop er later nog van te kunnen posten .
Go-Gracht

Saturday, December 16, 2006

On Transport


On Transport

Wednesday, December 13, 2006

The World is not Enough Video
The fastest superyacht at this moment click on video

Pictures are in the archives of June and July.

Het snelste jacht op dit moment klik op de video , meer foto's staan in de archiven van juni en juli .

Sunday, December 10, 2006

The name is Ista


Have been Googleling to find more Istas on this planet , want to make on the right side
of my blogspot a new item , under Friends , The Ista Clan , so I want to asked you to help me searching .
Ont été Googleling pour trouver plus d'Istas sur cette planète, veulent faire du bon côté
de mon blogspot un nouvel article, sous des amis, le clan d'Ista, ainsi moi veulent à demandé vous m'aider recherchant.
Sind Googleling gewesen, zum von mehr Istas auf diesem Planeten zu finden, möchten auf der rechten Seite bilden
von meinem blogspot möchten ein neues Einzelteil, unter Freunden, der Ista Clan, also ich zu gefragt dich mir helfen suchend.
È stato Googleling per trovare più Istas su questo pianeta, desidera fare dalla parte di destra
del mio blogspot un nuovo articolo, sotto gli amici, il clan di Ista, in modo da io desiderano al chiesto voi aiutarli che cerco.
Foi Googleling para encontrar mais Istas neste planeta, quer fazer no lado direito
de meu blogspot um artigo novo, sob amigos, o Clan de Ista, assim que eu querem ao perguntado lhe ajudar-me que procurara.
Ha sido Googleling para encontrar más Istas en este planeta, desea hacer en el derecho
de mi blogspot un nuevo artículo, debajo de amigos, el clan de Ista, así que yo desean a preguntado te ayudarme que busca.

Friday, December 08, 2006

Superyachts


Tante Truus a nickname has on Yachtforums.com always the newest photos such as The Wet and Cold report and the Dry report , more links in this post are Portpictures.nl , SkyscraperCity , so click on the pictures............
Een post met links Yachtforum Portpictures SkyscraperCity beetje Hoogbouw in Amsterdan Rotterdam Den Haag zeg maar de Wolken-Kietelaars van Nederland en supergaaf Kiteboardsurfing uit Flakkee ........... voordat je nu op een foto button e.d klikt , kan je zien naar welke Website je gaat , geldt niet voor iedere foto, maar geef Snap [het progammetje] de tijd om het weer te geven.

Sunday, December 03, 2006

Is It True ?
Is it true that Istasworld conquers the world ? , it is a fact that TONISTASWORLD is appearing on billboards , neon , on gravity and even on CNN , where will it end up !!
Is het zo dat Tonistasworld overal opduikt zich penetreert in de samenleving , feit is wel dat het verschijnt op billboards op neon , ongevraagde grafity en zelfs op CNN , als dat maar goed uitpakt.
URSI'S BLOG------------- Pinball
SHEN'S BLOG -------------------------Duffy Duck