Friday, June 29, 2012

Yuzan-cat vs Cat Bank


A cat is fascinated by a Kitty Coin Bank, A cat is fascinated by a Kitty Coin Bank


Yuzan-cat vs Kitty Cat Bank   een gevecht tussen deze Kat en een Kitty Kat BankTuesday, June 26, 2012

The Great Dictator

The Great Dictator The Great Dictator
The Great Dictator is about the violence of war, the corrupting influence of power, decency struggling against madness, and the persecution of Jews during World War II. It’s also one of the funniest movies ever made, and such a pleasure to watch that you’ll barely notice that it’s deeply political and deadly serious.

animated gifs by Tonnies


The Great Dictator Hynkel van Tomania gaat over het geweld in de oorlog, de corrumperende invloed van macht, fatsoen, het strijden tegen de waanzin en de vervolging van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is ook een van de grappigste films ooit gemaakt, en een genot om naar te kijken dat je nauwelijks zult merken dat het diep politiek en bloedserieus is.

The Great Dictator  
The Great Dictator The Great Dictator
The Great Dictator 
The Great Dictator


Friday, June 22, 2012

The daily gif blog
http://www.dailygifblog.com/

While this often-NSFW blog does Gif Anime specialize in anime, the creators throw in in plenty of interesting photo GIFs and other hand-drawn animations.

Hoewel dit blog is gespecialiseerd in NSFW animaties, de makers gooien er een tal van interessante met de hand getekende animaties in.


http://gifanime.tumblr.com/

This blog is the pinnacle of artistic limitation, as each GIF contains just three consecutive frames from a feature film. Readers make a game of guessing the movies.


Dit blog is het toppunt van artistieke beperkingen, aangezien elke GIF bevat slechts drie opeenvolgende frames van een speelfilm. Bezoekers mogen raden naar de films.


Friday, June 15, 2012

Some computerfreakComputerfreak


Nowhere in Europe is the Internet as well as in the Netherlands, The figures from Central Bureau of Statistics (CBS). 94 percent of Dutch households had Internet access in 2011. That is 20 percent more than the average in the EU. Norway and Sweden take the second and third place in the European top. In 2011, 86 percent of Internet users went on almost daily basis online. In 2005 it was still only 68 percent. The use of the worldwide web is therefore still growing.

Nergens in Europa is de internettoegang zo goed als in Nederland, zo bericht De Telegraaf vandaag. Het blijkt uit cijfers van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 94 procent van de Nederlandse huishoudens had in 2011 een internetaansluiting. Dat is 20 procent meer dan het gemiddelde in de EU. Noorwegen en Zweden nemen respectievelijk de tweede en derde plaats in van de Europese top. In 2011 ging 86 procent van de internetgebruikers op vrijwel dagelijkse basis online. In 2005 gold dat nog maar voor 68 procent. Het gebruik van het wereldwijde web is daarmee nog steeds groeiende.

Saturday, June 09, 2012

Upstream
There is a steam tug waiting for the sluice, pilot him through the sluice use your valves and sluice gates, and stoplights.  http://www.pragmasoft.be/carnets/geo/ecluse/ecluse_simulation.html

 Er ligt een stoomsleper voor de sluis te wachten, loods hem er doorheen, gebruik je afsluiters en sluisdeuren, door hem stroomafwaarts te laten varen.  http://www.pragmasoft.be/carnets/geo/ecluse/ecluse_simulation.html

Googly Eyes
We're defacing history with Googly Eyes. Proving that you can make any celebrity better if you add a little googly. We do not claim to be the copyright holder on any of these pictures. Please notify us if you would like one removed. To submit a picture, just post it on your tumblr and tag it "celebritygoogly".


Saturday, June 02, 2012