Thursday, August 21, 2014

The Grouper Itajara.

For the eyes of the fishermen, a giant fish, swallowed a 1.2 meter long shark. According to the owner of the YouTube video, it was a giant grouper itajara. These fish can grow to 3 meters long up to 350 pounds. The predator has a huge mouth, and hunts include sharks, barracudas and turtles.

Voor de ogen van de vissers slokte een reusachtige vis een 1,2 meter lange haai op. Volgens de eigenaar van het YouTube-filmpje gaat het om de gigantische tandbaars itajara. Die vis kan zo'n 3 meter lang worden en wel 350 kilo zwaar zijn. De roofvis heeft een enorme muil en jaagt onder meer op haaien, barracuda's en zeeschildpadden.


Post a Comment