Thursday, August 14, 2014

Koko's Tribute to Robin Williams.

“Robin Williams made Koko smile — something she hadn’t done for over six months, ever since her childhood gorilla companion, Michael, passed away.” 

 "Robin Williams laat Koko glimlachen - iets wat ze in zes maanden niet meer had gedaan, sinds haar gorilla metgezel, Michael was overleden."

Post a Comment