Monday, December 30, 2013

The Turkish Ice Cream Seller.

A Turkish ice cream seller is a big hit on YouTube with his tricks. He makes one after another trick to the delight of the customers and people in the neighborhood.

Een Turkse ijsventer gooit op YouTube hoge ogen met zijn handigheid. Hij schudt het ene na het andere trucje uit zijn mouw, tot groot jolijt van de klant en mensen in de buurt. In Istanbul vrolijken ijsventers wel vaker toeristen op met deze kunstjes.

Post a Comment