Wednesday, December 25, 2013

Have a Tasty Christmas Dinner

Turkey remains on the menu for the holidays. Most people thread the animal in an ordinary oven, but for some, that is just not good enough .The British car blogger Tim Burton was looking for an original and car-friendly way to prepare his Christmas Turky. Eventually he came to the next idea. Why are not roast  the turkey with a Lamborghini?


Kalkoen blijft hét menu voor de feestdagen. De meeste mensen garen het beestje in een doodgewone oven, maar voor sommigen is dat net niet goed genoeg.De Britse autoblogger Tim Burton was op zoek naar een originele en autovriendelijke manier om zijn kerstdis klaar te maken. Uiteindelijk is hij op het volgende idee gekomen. Waarom zijn kalkoen niet braden met een Lamborghini?
 

Post a Comment