Tuesday, January 06, 2015

Police Officer Accidentally Shoots Himself in Elevator.

A Kentucky police officer accidentally shot himself while standing next to his wife in a Cincinnati elevator, and the entire incident was captured by surveillance video. Officer Darryl Jouett removed his gun from its holster and was apparently trying to put it in his pocket when it went off.

Een Kentucky politieagent schoot zichzelf per ongelijk in zijn maag, terwijl hij naast zijn vrouw in een lift stond, het hele incident werd vastgelegd door een bewakingscamera . Officer Darryl Jouett verwijderde het pistool uit zijn holster en probeerde het in zijn jaszak te steken toen het afging.

         
Post a Comment