Wednesday, July 16, 2014

Pretty "Fly" For A Fat White Guy.

Pretty "Fly" for a fat white guy.

Sky's Political Editor Adam Boulton carries on reporting despite swallowing a fly during a broadcast about the UK government's reshuffle.

Sky's politiek redacteur Adam Boulton gaat onverschrokken door met zijn​​ rapportage, wanneer hij tijdens een uitzending over de herschikking in de Britse regering een vlieg doorslikt.


Post a Comment