Wednesday, April 16, 2014

The Futility Of Existence.

A poignant video featuring a man and a fence, that manages to encapsulate the struggle of life.

Een aangrijpende video met een man en een hek, die erin slaagt om de strijd van het leven te vatten.


Post a Comment