Friday, January 31, 2014

Buried In a Transparent Box Sitting On his Motorcycle.

Ohio man’s wish fulfilled as he is buried on motorcycle.

It was his last wish: to be buried in a transparent box sitting on his motorcycle. Billy Standley, he had this idea for years. Last Sunday he died at the age of 82, and today, his last wish will be fulfilled.   

Het was zijn laatste wens: zittend op zijn motorfiets worden begraven, in een doorzichtige kist. Billy Standley had het er al jaren over. Afgelopen zondag overleed hij op 82-jarige leeftijd en vandaag werd zijn laatste wens vervuld.

Post a Comment