Tuesday, June 11, 2013

Spot the Difference.

 

At first glance, the two images appear to be identical. But looks can be deceiving. There are actually twelve differences between the two. Can you spot them all?


Op het eerste gezicht lijken de twee beelden identiek. Maar schijn bedriegt. Er zijn twaalf verschillen. Kun je ze allemaal vinden?

 

No comments: