Monday, January 28, 2013

A New Generation

 
    Cartoon van Benjamin Kikkert over de abdicatie van Beatrix


   King Alex
 
The reason for Queen Beatrix to resign as Queen of the Netherlands is not being too old, but to make room for a new generation, is a very legitimate reason.

De reden voor Koningin Beatrix om af te treden is niet het Koningin zijn, maar om ruimte te maken voor een nieuwe generatie is een zeer legitieme reden.

 

 
 
Post a Comment