Wednesday, July 23, 2008

Animeted Gif 's

Create myspace graphic with Gickr


Make your own gif. see gickr.com but also picture2life has a large number of possibilities, not just to make gif's , take for example the reflectionmaker that the photographs to the left to right, up and down reflects.

Maak je eigen gifbestand. zie gickr.com maar ook picture2life heeft een groot aantal mogelijkheden, en niet alleen om een gifbestand. te maken b.v de reflectionmaker dat de foto's naar links naar rechts, omhoog en omlaag weerspiegelt , is een voorbeeld van de vele effecten die je kan toepassen.
Post a Comment